Anticipation

 "Forventninger og forventningspress er aldri lett å møte, langt mindre overvinne. Terskelen for suksess vokser med fortvilelsen...."


"For all, the attainment of sincerity is the path to virtue."

hits