Internal Affairs

Det var vel bare et spørsmål om tid, men jammen ser det ikke ut som om det er litt regjeringsslitasje hos de rødgrønne partiene. AP begynte, og nå svarer SV.

Vi får se hvordan det utvikler seg, men jeg tror nok både Kristin og de andre i Sosialistisk Venstreparti begynner å merke at det har vætt fire lange år. Spørsmålet er om de egentlig har lyst på en ny periode med kamelsvelging..

Popular demand

Bloggstafetten mot Datalagringsdirektivet, som startet i går, har allerede fått stor respons. Det er gøy, og vitner om at bloggerne, av alle politiske farger, er opptatt av spørsmålet.

Og det skjønner jeg godt: Direktivet vil pålegge alle internett- og teleselskaper å lagre trafikk- og lokaliseringsdata i opptil to år. Det vil si informasjon som IP-adresser, tidspunkt for av- og pålogging av internett, avsender og mottaker av e-post, geografisk lokalisering til sender og mottaker av sms og varighet på telefonsamtaler. Er det rart man blir litt skremt?!

Oppdatering: Så langt litt over seksti bloggere har hevet seg på. Fantastisk!
Liberaleren har en god oppsummering, og avslører regjeringens taktikk: Stall for time...

Regjeringen må ta stilling nå - si nei til datalagringsdirektivet!

Personvern er en grunnleggende verdi i et demokrati. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Vi krever at regjeringen sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Å ikke ta stilling, slik regjeringen har gjort i over tre år, er det samme som stilltiende aksept.

Regjeringen må ta stilling nå - si nei til datalagringsdirektivet!Back again - got shit to confess

Jeg er tilbake igjen, etter to år uten. I mellomtiden har Barack Obama blitt president i USA. Det var visst ikke det jeg tippet for to år siden.

Nuvel. Får se om jeg klarer å starte opp her igjen, da.

hits